Populærvitenskapelige rapporter og artikler i CICERONE

POPULAR PUBLICATIONS

General RegClim and Climate Research:

RegClim-results constitituted a major basis for a Status Report on Norway’s Environment published in April 2002 by the Research Council of Norway.

Grønås, S & P.Skeie, 1997. Sterke vinder på Svalbard og i ishavet. Naturen, Nr 2, 68-77.

Grønås, S. 1998. El Nino - den sørlige oscillasjon (ENSO) og sesongvarsling av været. Naturen, Nr. 4, 313-325.

Grønås, S. 1999. Langtidsvarsling av været. Naturen, Nr 6, 252-255.

Grønås, S. 1999. Den nordatlantiske oscillasjon (NAO) og påvirkning av været. Naturen, Nr 1, 29-38.

Grønås, S., S.A. Skarstein & P. Skeie 1999. Arktiske fronter og sterke vinder. Naturen, Nr 2, 107-114.

Grønås, S. 1999. Klimavariasjoner i våre områder de siste tusen år. Naturen, Nr. 6, 299-311.

Grønås, S. & N. Koc 1999. Klimavariasjoner de siste tusen år. Cicerone, 3/99, 29-31.

Grønås, S. 1999. Bedre klimaprognoser viser global oppvarming. Cicerone, 1/99, 23-25.

Furevik, T. & S. Grønås 1999. Havsirkulasjonene i Nord-Atlanteren under global oppvarming. Cicerone, 4/99, 26-28.

Grønås, S., O. Krogsæter, N.G. Kvamstø, P. Skeie & S. Østerhus 1999. Prosesser ved iskanten i Arktis og klimaendringer. Cicerone 4/99, 23-25.

Grønås S. 1999. NAO: En vekselvirkning mellom atmosfære og hav? Cicerone 5/99, 26-28.

Grønås, S. & A. Nesje 2000. En rask klimaendring for ca 8200 år siden. Cicerone 1/2000, 33-35.

Grønås, S. 2000. Avviket mellom satellitt- og bakkemålinger oppklart. Cicerone 2/2000, 28-31.

Grønås, S. 2000. Resultater fra borehull i fjell bekrefter klimaendinger. Cicerone 3/2000, 29-31.

Grønås, S. 2000. Beregninger fra Hadleysenteret: Havet stiger , selv med stabilt Co2. Cicerone 4/2000, 33-35

Grønås, S. 2000. Mer stromflo og flere oversvømmelser. Cicerone 4/2000, 35-39.

Grønås, S. 2000. Nye data bekrefter menneskeskapte klimaendringer. Cicerone 5/2000, 24-28.

Grønås, S. 2000. Mer sikkerhet om usikkerhet. Cicerone 6/2000, 21-24.

Grønås, S. 2001. Kommentarer til IPCC-rapporten. Cicerone 1/01, 18-20.

Grønås, S. & A. Nesje 2001. Raske klimavariasjoner under siste istid. Cicerone 2/01, 25-28.

Grønås, S. 2001. Kan endringer i NAO forutsis? Cicerone 3/01, 28-31.

Grønås, S. 2001. Norsk klimaforskning trenger bedre styring. Cicerone 4/01, 15.

Grønås, S. 2001. En klimarapport fra USAs vitenskapsakademi. Cicerone 4/01, 23-25.

Grønås, S. 2001. Regionale variasjoner i vinterklimaet. Cicerone 4/01, 28-31.

Strand, H. & S. Grønås 2001. Endringer i lufttrykk og vind i våre områder de siste tiårene. Cicerone 5/01, 26-30.

Grønås, S. 2001. Usikkerhet i anslag for global oppvarming. Cicerone 5/2001, 30-31.

Grønås, S. 2001. Værvarslene må bli bedre. Kronikk Bergens Tidende, 14.07.2001.

Grønås, S. 2001 & T. Iversen. Veien fram for norsk klimaforskning. Kronikk Bergens Tidende 29.11.2001

Grønås, S. 2002. Kan sirkulasjonen i stratosfæren påvirke været? Cicerone ½, 33-35.

Grønås, S., T. Iversen, E.A. Martinsen 2002. Forbedring av klimamodellenes regionale variasjoner fortsatt nødvendig. Cicerone ½, 31-32.

Grønås, S. 2002. Varme til dyphavet en joker i klimamodeller. Cicerone 2/2002, 28-29.

Grønås, S. og N.G. Kvamstø 2002. Skyldes vårt milde vinterklima ”Golfstrømmen”? Cicerone 2/2002, 29-31.

Grønås, S. & S. Sætre Hjøllo 2002. Økt strøm av ferskere vann ved Øst-Grønland kan gi klimavariasjoner. Cicerone 4/2002, 20-21.

Grønås, S. & N.G. Kvamstø, 2002. Mer ekstremt vær. Cicerone 5/2002, 25-26.

Grønås, S. 2002. Mer is i Arktis enn tidligere antatt. Cicerone 5/2002, 29-31.

Iversen, T. 1999, RegClim er et unikt norsk forkningssamarbeid. CICERONE, Nr.1, Feb. 1999 19-20

Iversen, T. 1999, Går vi mot et varmere klima? (“Will we get a warmer climate?”) Presentation of RegClim in the annual report of the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Univ. of Oslo. pp. 42-45.(1999)

Iversen, T. 2000, Hvorfor er det så vanskelig å forutsi klimaet? CICERONE nr. 2/2000

Iversen, T., 2000, Støy, Kaos og Strømningsregimer CICERONE nr. 3/2000.

Iversen, T.,2000, Kan menneskeskapte og naturlige klimaendringer skiller? CICERONE nr. 4/2000

Iversen, T., 2000, “NordEnsClim”: Et godt nordisk smarbeid om regionaliserte klimascenarier, CICERONE nr. 4/2000

Iversen, T. 2000, “Vite mer: Flora og fauna i endring.” Contributions to an exhibition at the Science Museum, NTNU, Trondheim, Norway (Nov. 2000)

Iversen, T. 2001, Klimamodellene må bli bedre regionalt. CICERONE nr. 5/2001.

Tell’us, 2000: by Siw Ellen Jakobsen. ”Climatic complexities” Tell’us June 2000 p. 22-23 ISSN 0804-6042


PT1:

Haugen, J.E. and Bjørge, D.: Framtidsscenarier for det norske klimaet. Cicerone nr. 2/99, 25-26.

Førland, E.J. og Nordeng, T.E:: Framtidig klimautvikling i Norge. Cicerone nr. 6/99, 21-24.

Haugen, J.E. og Nordeng, T.E.: Endret vindmønster i et fremtidig norsk klima? Cicerone nr. 2/2001, 28-31.

Haugen, J.E. Norske klimascenarier i RegClim (met.no) for de neste 50 år: ytterligere resultater. Attachement to Brochure at press conference, Ma 11th 2000

Haugen, J.E.: Mer ekstremt vær i våre områder. Cicerone nr. 6/2002, 22-24.


PT2:

Drange, H. (1999), Havmodelleringen i RegClim, Cicerone, 3/99, pp. 32-34 (in Norwegian)

Drange, H. (2000), Golfstrømmen stopper neppe, Cicerone, 2/01, pp 22-24 (in Norwegian).


PT3:

Benestad, R.E., 1999: Framtidsscenarier for det norske klimaet, Cicerone nr.2/1999. (PT3)

Benestad, R.E., 1999: Jordens klima og endringer i solens utstråling, Cicerone nr.6/1999, s.27-31. (PT3)

Benestad, R.E., 2000: Sprikende modeller, Cicerone, nr. 6/2000. 27-31. (PT3)

Benestad, R.E., 2001: Klimadebatten på nye spor”, Cicerone, 01/01, s.16-17. (PT3)

Benestad, R.E., 2001: Nye klimascenarier for Norge basert på flere klimascenarier. Cicerone, nr. 3, 2001, p. 21-24. (PT3)

Benestad, R.E., 2001: “Don’t blame it on the sunshine” Physics World, Vol 14, no. 7, July 2001, p. 19. (PT3)

Benestad, R.E., 2001: Solaktiviteten og klima. Naturen, Vol. 125, nr. 5, s. 245-247. (PT3)

Benestad, R.E. & E.J. Førland, 2001: Usikkerhet forbundet med klimascenarier. Naturen. Vol.125, No.5, 219-225. (PT3)

Førland, E.J. & I.Hanssen-Bauer, 1999: Året 1998: Rekordvarmt globalt, normalt i Norge. Cicerone, 8, No. 1, 21-22. (PT3)

Førland, E.J. & T.E.Nordeng, 1999: Fremtidig klimautvikling i Norge. Cicerone, 8, No.6, 21-24. (PT3)

Førland, E.J. & I.Hanssen-Bauer, 2001: Klimautvikling i Norge frem til år 2050. Naturen, Vol.125, No.5, p.211-218. (PT3)

Hanssen-Bauer, I., 1999: Klima i nord de siste 100 år. Ottar Nr 4 1999, s 41-48 (PT3)

Hanssen-Bauer, I., 2000: Temperatur- og nedbørvariasjoner i Norge de siste 100 år: Skyldes de variasjoner i atmosfærisk sirkulasjon? Cicerone Nr 1 2000, s 26-28 (PT3)

Hanssen-Bauer, I., E.J.Førland & O.E. Tveito, 2001: Temperaturscenarier for vinter-Norge: Resultater fra empirisk nedskalering. Cicerone Nr 1 2001. (PT3)

Hanssen-Bauer, I., O.E.Tveito & E.J.Førland, 2001: Et nedbørscenario for vinter-Norge: Resultater fra empirisk nedskalering. Cicerone Nr 6 2001. (PT3)

E.J.Førland, 2002: Klimascenarier. Vann No.2, 22-25

Skaugen,T.E. & O.E.Tveito: Endring i fyringsperiode og vekst-sesong som følge av økt temperatur. Cicerone Nr 6 2001. (PT3)


PT4:

Furevik, T. and Grønås, S. Havstrømmer i Nord-Atlanteren endres ved økt drivhuseffekt, Cicerone, 4/99

Grønås, S. og Kvamstø, N.G. Mer ekstremt vær. Cicerone 2002; (nr 5):25-26.

Grønås, Sigbjørn og Kvamstø, N.G. Skyldes vårt milde vinterklima ”Golfstrømmen”? Cicerone 2002; (2):29-31

Grønås, S., Krogsæter, O., Kvamstø, N.G., Skeie, P. and Østerhus, S., Alle prosessene ved iskanten må studeres, Cicerone 4/99, pp 23-25.

Kvamstø, N.G. og Furevik, T., Ny modell gir mer realistiske klimaberegninger, Cicerone 5/00.

Kvamstø, N.G. and Skartveit, A., En innføring i skyer og klima, Cicerone 5/99, pp 28-30

Smedsrud, L.H. and Furevik, T., Mot et isfritt Arktis? Cicerone 2/2000, pp 18-20.

Sorteberg, A., Bentsen, M., Drange, H., Furevik, T., Kvamstø, N.G. and Kindem, I.K.T., 2002. Lovende resultater for nyutviklet klimamodell Cicerone, 2002; (2): 16-19.

Sorteberg, A., Bentsen, M., Drange, H., Furevik, T. and Kvamstø, N.G., 2002: Økt CO2 gir forandring i sirkulasjonsmønsteret over Europa. Cicerone, 2002; (3): 30-32


PT5:

Kirkevåg, A., 2001. Sot i drivhuset: global oppvarming større enn tidligere antatt? Cicerone, 10, nr. 4, 27-28. (PT5)

Kirkevåg, A., 2000. Ny metode for beregning av partiklers direkte klimaeffekter. Cicerone, 9, nr. 5, 32-35. (PT5)

Kristjánsson, J. E., Iversen, T., Kirkevåg, A., Seland, Ø., Debernard, J., and Røed, L. P., 2002. Partikkelforurensninger endrer atmosfærens sirkulasjon. Cicerone, 11, nr. 6, 25-27. (PT5)

Kristjánsson, J. E., Staple, A., Kaas, E., and Kristiansen, J., 2002: Nye data strider mot hypotesen om kosmisk stråling. Cicerone, 11, nr. 4, 16-18. (PT5)

Kristjánsson, J. E., 2001. Kosmisk stråling uten betydning for forhistoriske klimaendringer. Cicerone, 10, nr. 4, 25-26. (PT5)

Kristjánsson, J. E., 2001. Om lengden av solflekksyklusen og jordas klima. Cicerone, 10, nr. 1, 23-24. (PT5)

Kristjánsson, J. E., 2001. Siste nytt om kosmisk stråling og skyer. Cicerone, 10, nr. 1, 20-22. (PT5)

Kristjánsson, J. E., og Kristiansen, J., 2000. Betydningen av kosmisk stråling overvurdert. Cicerone, 9, nr. 3, 19-24. (PT5)

Kristjánsson, J. E., 1999. Nye beregninger av indirekte klimaeffekt av partikler. Cicerone, 8, nr. 5, 23-25. (PT5)

Seland, Ø., 2002. Mangelfull skymodellering gjev usikre resultat. Cicerone, 11, nr.3, 27-29. (PT5)


PT6:

Stordal, F. and G. Myhre, Markerte endringer i atmosfærens strålingsbalanse? Cicerone 4/1999.

Myhre, G., A. Myhre, and F. Stordal, Kan menneskelig aktivitet ha ført til global avkjøling? Cicerone 4/2001


PT7:

Røed, L.P., 2000: Sjøisen - et svakt punkt i klimamodellene Cicerone 1/00, 29-32. (PT7)

Debernard, J. og L.P. Røed, 2002: Mer bølger og stormflo i Barentshavet, små endringer i Nordsjøen Cicerone ½, 22-24