Artikler i Cicerone

RegClim har sine egne sider i det populærvitenskapelige tidsskriftet Cicerone, som kan abonneres på gratis fra Cicero -  Senter for klimaforskning.  

Artiklene er lagt ut i PDF-format og kan lastes ned.

Nr.


Artikler 2005

4/05


3/05


2/05


1/05


Nr.


Artikler 2004

6/04


5/04


4/04


3/04


2/04


1/04


Nr.


Artikler 2003

5/03


4/03


3/03


2/03


1/03


Nr.


Artikler 2002

6/02


 • Mer ekstremt vær i våre områder
 • Partikkelforurensninger endrer atmosfærens sirkulasjon

5/02


 • Første skritt på en lang vei
 • Ekstremt vær
 • Mer is i Arktis enn antatt

4/02


 • Permafrosten tiner
 • Sola har ikke skylda
 • Klimaforskere ser på mygg

3/02

 


 • Utslippene skal ned
 • Snurrbasser i Grønlandshavet
 • Utslipp forandrer sirkulasjonen
2/02
 • Våtere vintre?
 • Lovende i Bergen
 • Bor vi like ved hovedbryteren
1/02
 • Europeisk kvotehandel fra 2005
 • Mer bølger og stormflo i Barentshavet, små endringer i Nordsjøen
 • Klimaendringer kan påvirke skredfaren

Nr.


Artikler 2001

6/01


 • Økt nedbør i vinter-Norge
 • Endring i fyringsperiode og vekstsesong som følge av klimaendringer

5/01


 • Klimamodellene må bli bedre regionalt
 • Endringer i lufttrykk og vind i våre områder de siste tiårene
 • Usikkerhet i anslag for global oppvarming

4/01


 • En klimarapport fra USAs vitenskapsakademi
 • Kosmisk stråling uten betydning for forhistoriske klimaendringer
 • Sot i drivhuset: global oppvarming større enn tidligere antatt?
 • Regionale variasjoner i vinterklimaet

3/01

 


 • Nye klimascenarier for Norge basert på flere klimamodeller
 • Økt drivhuseffekt påvist ved målinger
 • Kan endringer i NAO forutsis?
2/01
 • Golfstrømmen stopper neppe
 • Raske variasjoner under siste istid
 • Endret vindmønster i et fremtidig norsk klima?
1/01
 • Kommentar til IPCC-rapporten
 • Siste nytt om kosmisk stråling og skyer
 • Om lengden av solflekksyklusen og jordas klima
 • Fjernvirkninger i havet: Datamaskinen som laboratorium
 • Temperaturscenarier for vinter-Norge

Nr.


Artikler 2000

6/00


 • Mer sikkerhet om usikkerhet
 • Klimaforverringen i yngre dryas neppe global
 •  Sprikende modeller

5/00


 • Nye data bekrefter menneskeskapte klimaendringer
 • Ny modell gir mer realistiske klimaberegninger
 • Ny metode for beregning av aerosolers direkte klimaeffekt
 • Mindre is på innsjøer og elver (Kortsak)

4/00


 • Kan menneskeskapte og naturlige klimaendringer skilles?
 • Nordisk samarbeid om regionaliserte klimascenarier
 • Skeptisk til skeptikeren
 • Beregninger fra Hadleysenteret: Havet stiger, selv med stabilt CO2

3/00

 


 • Betydningen av kosmisk stråling overvurdert
 • Støy, kaos og sirkulasjonsregimer
 • Resultater fra borehull i fjell bekrefter klimaendringer
2/00
 • Mot et isfritt Arktis? 
 • Hvorfor er det så vanskelig å forutsi klimaet?  Forskjellen mellom værvarsling og klimascenarier 
 • Avviket mellom satellitt- og bakkemålinger oppklart 
1/00
 • Temperatur- og nedbørsvariasjoner i Norge de siste 100 år:  Skyldes de variasjoner i atmosfærisk sirkulasjon?
 • Sjøisen – et svakt punkt i klimamodellene 
 • En rask klimaendring for ca 8200 år siden

Nr.


Artikler 1999

6/99


 • Framtidig klimautvikling i Norge
 • Nye klimascenarier
 • Ny rapport fra RegClim
 • Jordens klima og endringer i solens utstråling

5/99


 • Nye beregninger av indirekte klimaeffekt av partikler
 • Blir det sterkere stormer?
 • Hva var årsaken til de varme trettiårene?
 • NAO: En vekselvirkning mellom atmosfære og hav
 • En innføring i skyer og klima

4/99


 • Alle prosessene ved iskanten må studeres
 • Havstrømmer i Nord-Atlanteren endres ved økt drivhuseffekt
 • Markerte endringer i atmosfærens strålingsbalanse

3/99


 • Klimavariasjoner de siste tusen år
 • Havmodelleringen i RegClim

2/99


 • Hva skjer med "Golfstrømmen"?
 • Framtidsscenarier for det norske klimaet (I)
 • Framtidsscenarier for det norske klimaet (II) 

1/99


 • RegClim er et unikt norsk forskningssamarbeid
 • Året 1998: Rekordvarmt globalt, normalt i Norge
 • Bedre klimaprognoser viser global oppvarming
 • Fakta om RegClim