RegClim er kortnavnet på et koordinert forskningsprosjekt for utvikling av scenarier for klimautvikling i Norden, omkringliggende havområder og deler av Arktis ved en global oppvarming.
Finansiert av Norges forskningsråd


Tekniske problemer

14. mai 2008 mistet vi en større mengde informasjon fra regclim.met.no på grunn av en serie tekniske problemer. Vi beklager at det fortsatt kan være mange løse tråder på disse sidene mens vi gjenskaper det tapte.

Klima 2-2008: Regclim spesial

I Klima 2-2008 finner du fire populærvitenskapelige artikler fra RegClim samtidig som RegClims siste resultater publiseres i egen utgave av tidsskriftet Tellus A (May 2008 - Vol. 60 Issue 3).

General Technical Report 9

Utgitt i april 2006, dette er den siste i serien med general technical reports fra RegClim.  Les hele rapporten (pdf).

Arkiverte nyheter


Følgende institutter deltar: (Klikk på logoen for å besøke instituttets nettsted)
 
Havforskningsinstituttet
Geofysisk Institutt
Universitetet i Bergen
Nansen Senter for
Miljø og Fjernmåling
Institutt for geofag
Universitetet i Oslo

 
Nettstedet RegClim driftes av Meteorologisk Institutt (met.no)
Klimaspørsmål sendes til regclim@met.no, vevmester er noserc@met.no