Figur 7:

Last ned stor utgave (342 K)

Skjematisk framstilling av varmebalansen. (ref. IPCC 1995)