Figur 5:

Last ned stor utgave (184 K)

NAO-indeksens variasjon i vintersesongene fra 1865-1998. Blått viser år med lav NAO-indeks, rødt angir høy indeks.