Figur 4:

Last ned stor utgave (283 K)

Høy NAO-indeks: lavtrykk i nordlig bane inn over Norskehavet med milde fuktige luftstrømmer innover Nord-Europa.