Figur 3:

Last ned stor utgave (210 K)

Observert og beregnet endring i global middeltemperatur nær jordoverflaten med forskjellige scenarier av strålingspådriv...