Figur 2:

Last ned stor utgave (116 K)

(Annuanl from Mann et al. (1999) Geophys. res Lett 26.759.) Denne kurven viser det beste anslaget av hvordan den 50-Śrsmidlede globale temperatur har utviklet seg gjennom millenniet 1000-2000. Temperaturkurven er gitt som avvik fra gjennomsnittstemperatur fra perioden 1961-1990 (Celcius)...