Figur 1:

Last ned stor utgave (70 K)

Utbredelse av havis p den nordlige halvkule 26. mars 2000. Gr angir fast is, mens svart angir pen drivis.