Forskningsprosjektet RegClim presenterer et scenario for Norges klima om 50 år som er varmere, våtere og med mer vind...

Pressemelding 11. mai 2000
Pressetillegg
RegClims brosjyre: "Klimaet i Norge om 50 år" (Acrobat, PDF)
(Papirkopi fås ved henvendelse Britt Ann Høiskar

Tilbake til RegClim-sidene