Møtekalender 2003


Dato

Møte

Sted

7. januar

Norsk Geologisk forenings vinterkonferanse

Oslo

30. januar

Tilgjengelighet av klimadata for effektforskning

Meteorologisk institutt, Oslo

13. februar

RegClim prosjektleder- og PI-møte

Meteorologisk institutt, Oslo

24.-27. februar

Arctic Alpine Conference

Tromsø

13. mars

Seminar om ”Vær, Tømmer, Marked”

Gardermoen

18. mars

ACIA fagmøte Barentshavet

Tromsø

27. mars

RegClim prosjektledermøte

UiB, Bergen

7.-11. april

EGS

Nice

29. april

NFR Klimakonferanse

Oslo

14.-15. mai

RESMoNA møte

Meteorologisk institutt, Oslo

15.-16. mai

RegClim All Staff Meeting

UiO, Oslo

15. mai

NOTUR-2003 Seminar

Oslo

28. mai

Seminar, Norges Geotekniske Institutt

Oslo

11. juni

EL-FORUM

Holmen Fjordhotell

11. juni

CICERO lunsjmøte ang. klimaeffekter

Oslo

11-12. juni

SWECLIM

Norrkøping

25. august

RegClim prosjektleder- og PI-møte

Meteorologisk institutt, Oslo

11.-14. november

Final ACSIS Science Conference

St. Petersburg

24.-25. november

RegClim All Staff Meeting

Highland hotell, Geilo

27-28. november

EU-prosjektet GLIMPSE, statusmøte

Oslo